St.Louis Blues

Dit nummer is een populair Amerikaans lied gecomponeerd door W.C.Handy als blues. Het is ook één van de eerste bluessongs die succesvol was als popsong. Ontelbaar en uiteenlopend in stijl zijn de muzikanten die het hebben opgenomen. Zoals Louis Armstrong, Bessie Smith, Benny Goodman, Earl Hines, Glenn Miller, maar ook the Boston Pop Orchestra en Stevie Wonder. Het nummer stamt al uit 1914 en verwierf zoveel populariteit dat het de inspiratiebron werd voor de danspassen van de foxtrot. Handy vertelt dat hij voor het schrijven geïnspireerd werd door een toevallige ontmoeting met een vrouw in de straten van St. Louis, die treurde over de afwezigheid van haar echtgenoot. Vele jaren heeft JD's Big Band dit nummer in het repertoire gehad, waarbij het arrangement in grote lijnen overeen kwam met dat wat de Glenn Miller Band gebruikte. In het voorjaar van 2015 is overgestapt naar het arrangement van Sammy Nestico.

 

 

 

 

 

St. Louis Blues in de uitvoering door the Glenn Miller Orchestra, een vergelijkbaar arrangement als wat JD’s Big Band speelde, uitgezonderd de solo’s.

De Big Band van de Italiaanse Caribinieri laat horen hoe dit nummer klinkt in het arrangement van Sammy Nestico. Klik om deze video te bekijken op het YouTube symbool onder in het video beeld.

St. Louis Blues in de uitvoering door the Glenn Miller Orchestra, een vergelijkbaar arrangement als
St. Louis Blues arrangement Sammy Nestico