In Memoriam Ruud Blankestijn

di, 2018-10-09 17:05

 

 

 

IN MEMORIAM

RUUD BLANKESTIJN

Al enkele maanden na de oprichting van JD’s Big Band in 1986 sloot Ruud zich bij het zwoegende clubje aan. Zwoegend, omdat de leden heel andere muziek voor hun neus kregen dan zij voorheen bij Jubal gewend waren om te spelen en dan vaak ook nog eens op andere instrumenten. Dan is iemand die wel vaardig is op de sax en gewend is de swingende stijl te spelen zeer welkom.

 

 

 

Vele jaren heeft Ruud meegespeeld naast het geven van instructie.    

Toen er op een bepaald moment voldoende sax spelers bleken te zijn, heeft Ruud zich vooral gericht op de instructie, zowel een lange tijd aan de trombonisten als aan de saxofonisten. Gedreven zong hij dan de partijtjes voor om zo te helpen. Daarnaast werd hij de vervanger van Cees Bogert op momenten dat deze niet voor de club kon staan tijdens de repetities of bij een optreden. Toch had hij het er maar moeilijk mee als de club een nummer aan het instuderen was, zoals “The Girl from Ipanema” in de vorige versie en men het ritme maar niet goed kreeg. Bij een repetitie was dat voor hem meestal het sein om zijn tasje met bladmuziek te pakken en gedag te zwaaien.

Heel veel jaren heeft Ruud zo de club ondersteund en heeft daarvoor terecht het lidmaatschap van verdienste gekregen. Er waren ook wel moeilijke momenten, waarop Ruud liet blijken het niet eens te zijn met de gang van zaken, maar gewoonlijk, na een goed gesprek met Cees, pakte hij de draad weer op. Een zekere eigenwijsheid was hem niet vreemd, maar hij kon het vervolgens ook wel weer loslaten. Tot zo’n twee jaar geleden heeft hij de saxofonisten les gegeven, ondanks dat hij lichamelijk de nodige problemen kende. Toen is het moment ook gekomen waarop Ruud liet weten dat de instructie te veel van hem ging vragen. Daarbij kwam dat hij zich te oud begon te voelen bij de relatief jongere groep sax spelers.

Zo kort geleden nog maar werd meegedeeld dat Ruud ernstig ziek was. En zo kort heeft die periode van ziek zijn maar mogen duren. Opnieuw is een markant figuur uit de clubgeschiedenis ons ontvallen. Het zijn vooral goede herinneringen aan hem die nu boven komen. Wij verliezen in hem een gedreven instructeur en goede vriend.

In de rouwkaart staat een verwijzing naar het verhaal uit de bijbel over de verloren zoon die terugkeert bij zijn vader. Moge dit verhaal tot troost zijn voor Nel, de kinderen en de kleinkinderen, dat de hemelse Vader Ruud heeft thuisgehaald.

Datum: 
din, 2018-10-09