Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten over de JD's BigBand en over deze website.

Big Band leden gedecoreerd

di, 2021-04-27 14:23

Hedenochtend, maandag 26 april, op de dag voor Koningsdag is in de traditionele lintjesregen aan twee leden van onze Big Band de eer ten beurt gevallen om zo’n onderscheiding te mogen ontvangen.

Allereerst was het onze trompettist Gert van Bemmel die door de burgemeester op het podium werd gevraagd van de overigens lege schouwburg Kunstmin. Samen met zijn vrouw nam Gert plaats op de stoelen op het podium en hoorde aan hoe de burgemeester de onderbouwing voorlas voor de onderscheiding. Met name het vrijwilligerswerk op verschillende maatschappelijk vlakken werd genoemd,  maar ook het mede oprichten van de vocal group Diff’rent Voices en het penningmeesterschap van JD’s Big Band kwamen voorbij, zijn inzet voor de Wilhelminakerk, als scriba en later als hulpkoster en natuurlijk zijn historische onderzoeken. Op grond hiervan heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagt Gert te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. De hierbij behorende versierselen mochten door Liesbeth bij Gert worden opgespeld, onder applaus van de burgemeester.
Een tweede trompettist werd eveneens gehuldigd, onze solist op de sopraantrompet Peter de Bruin. Bij ons nadrukkelijk aanwezig met zijn spel, maar ook op andere plekken laat hij zich horen. Dat is het vrijwilligerswerk waar Peter deze eer voor ten beurt viel. Hij speelde of speelt in kerkdiensten van voorheen de Morgensterkerk, nu de Ontmoetingskerk, in verpleeghuis De Sterrenlanden, bij hagenpreken of bij herdenkingen, zoals die in het hof bij de herdenkingen van de vrije Statenvergadering. Dit doet hij ook samen met het Dordts blazers collectief, waarover hij de leiding heeft. Zoals de burgemeester het samenvatte zo’n veertig jaar kon men genieten van zijn muzikaliteit die werd ingezet op velerlei gebied. Heleen viel de eer ten beurt om het lintje bij Peter op te spelden.Niet ongenoemd mag blijven dat het in nog een huis waar één van onze leden woont feest was, namelijk bij onze drummer Peter Bezemer. Het was alleen deze keer niet Peter om wie het ging, maar om zijn vrouw Corrie. Ook haar vrijwilligerswerk was de aanleiding om haar aan te dragen voor een onderscheiding. De hulp waarmee zij altijd klaarstond om die te bieden aan de hulpbehoevende medemens, het werk als vrijwilliger in het Refaja Ziekenhuis, zolang dat kon, haar inzet voor het jeugdwerk. Het zijn maar enkele aspecten die ertoe hebben bijgedragen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagt Corrie te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.Wij willen de gedecoreerden van harte feliciteren met de ontvangen onderscheiding.

Voor degenen die de uitreiking willen meemaken, er is een livestream opgenomen, die kan worden teruggekeken. Het totaal is behoorlijk lang, meer dan vijf uur, maar de bij de Big Band betrokken leden krijgen hun onderscheiding allemaal in het eerste uur. De link voor de livestream is: https://youtu.be/S-18M1hpuRs

 

 

Datum: 
din, 2021-04-27

Optreden voor Nico Bakker's 75ste verjaardag

do, 2020-07-09 18:50

Het was niet helemaal een officieel optreden van JD’s Big Band, maar werd ondanks dat niet minder gewaardeerd. Het was meer een gebaar van vriendschap van onze Big Band in de richting van een gewaardeerd oud-lid, Nico Bakker. Nog maar zo kort geleden, december 2018, kwam Nico nog zoals iedere donderdagavond naar het JMC om zijn partijtje mee te blazen. Lichamelijke problemen zorgden ervoor dat hij zijn hobby niet langer kon voortzetten. Vanaf dat moment is Nico zowel lichamelijk als ook geestelijk ver achteruit gegaan en brengt hij nu zijn dagen door in Parkhoff aan de Koningsstraat in Dubbeldam. In de tuin van Parkhoff verzamelde zich een klein deel van onze Big Band. Door Corona gedwarsboomd heeft onze Big band maanden lang niet kunnen repeteren. Nog maar heel kort voor genoemde datum is er weer een voorzichtige start gemaakt met muziek maken. Nu stonden er twee trompettisten (Gert vB en Peter), 2 trombonisten (G. S. en Walter) en 2 saxofonisten (Jan S en Roel) met instrumenten in de tuin voor Parkhoff om te spelen wegens de 75ste verjaardag van Nico, die eigenlijk een dag later valt. Onder leiding van dirigent Jan en met zang door Nico’s dochter Marleen werd een deel van het programma ten gehore gebracht, waarbij ook gebruik werd gemaakt van orkestbanden. Nico zat in zijn stoel en liet het geheel over zich heen komen. Ook andere bewoners en familieleden van Nico waren naar de tuin gekomen en genoten op gepaste afstand mee van de muziek. Marleen gaf door dat Nico heel trots was dat de Big Band dit voor hem wilde doen en hij heeft de dagen erna nog vaak trots verteld dat hij als trompettist zowel bij Jubal als bij deze Big Band heeft gespeeld.

Datum: 
don, 2020-07-09

Muzikaal evenement in kader Dordrecht 800 jaar stad verschoven naar 2021

ma, 2020-03-16 16:16

Helaas gaat het hieronder vermelde festijn op het plein niet door ten gevolge van de maatregelen rond het Corona Virus. Het is de bedoeling dat het evenement nu in 2021 wordt gehouden.

Op zaterdag 4 juli aanstaande wordt een door JD's Big Band georganiseerd muzikaal evenement gepresenteerd op het Scheffersplein onder de titel:  TOT SCHEFFERS GENOEGEN. Naar we hopen is het dan prachtig weer, zijn de terrasjes vol en kunnen we terrasgangers en andere bezoekers een aantrekkelijk programma voorschotelen met heel wat verschillende muzikale en andere culturele aspecten daarin. Er komt een podium en ook de ruimte voor het podium wordt zo nu en dan benut. Het progamma wordt aan elkaar gepraat door Jim Flach. Als eerste treedt in dit programma op de Keltische doedelzak formatie Beithar met oude Schotse klanken. Ondertussen heeft dan op het podium plaats genomen de Dubbeldamse Stageband Pro Patria. Ook vocaal valt er te genieten, want de volgende groep die zich op het podium presenteert is de Vocal Group Different Voices. Onze eigen Big Band is als volgende deelnemer aan de beurt en zal swingende klanken laten horen en daarnaast onze zangeres Sophie begeleiden. Als sluitstuk van deze muzikale middag hebben we ons van de medewerking kunnen verzekeren van het blazers collectief De Donuts. Kortom, een veelzijdig programma dat aan de Dordtse burgerij wordt aangeboden.

Datum: 
maa, 2020-03-16

Loosduinen 2019

ma, 2019-12-23 12:24

Het is alweer een jaar geleden dat Eefje overleed. Met haar tomeloze energie heeft zij ook mij, Hendrik  Groen, weer tot leven gebracht. Zij had altijd goede ideeën. Door haar is uit de bewoners een club ontstaan, Omanido, om leuke uitstapjes te maken. Ik heb de computer geërfd waarachter wij samen diverse uitstapjes hebben voorbereid. In dat lijstje stond ook: bezoek aan het Dickens Kerst Festival in Loosduinen.  Ik heb lang getwijfeld of we de uitstapjes zouden hervatten nu zij er niet meer is, maar uiteindelijk besloten weer wat te organiseren, Eefje zou het zo hebben gewild. En zo kwam het dat we op zaterdag 21 december  met het busje richting Loosduinen reden. Daar hebben we rond de molen rondgekeken in de wereld van Dickens met al die figuren gekleed als in die tijd.

Maar onverwacht was er een ander hoogtepunt die dag. Dat kwam zo, Leonie wilde nog snel een boodschapje doen en niet ver van de molen lag het winkelcentrum van Loosduinen. Toen we daarheen reden en liepen,  werden we begroet door swingende klanken van een Big Band. Nou, dat is echt de muziek uit onze jeugd, dus we gingen snel op dat geluid af. Een flink uit de kluiten gewassen Big Band strooide haar klanken over het plein uit. Op de foto zie je dat onze mobiele brigade al aandachtig zit te luisteren, de anderen stonden even verder op. Jingle Bell Rock en Let It Snow bracht ons al aardig in de kerstsfeer. Maar het werd nog beter toen achter de microfoon een zangeres en een zanger zich opstelden. Zij werden aangekondigd als Sophie en Jim. Nou, zingen kunnen die wel, een prima combinatie met de swingende muziek daarachter. White Christmas, Sleigh Ride, Santa Baby en Winter Wonderland spatten van het plein af. Maar het mooiste was toch de vertolking van O Holy Night. Jammer dat het zo koud was op het plein, waarschijnlijk ook de reden dat het niet zo druk was wat publiek betreft. Band en zangers hadden zeker meer publiek verdiend. We hebben één heel blokje beluisterd en toen de band pauze nam, was het voor ons tijd om het busje weer op te zoeken. De klanken bleven echter nog in ons hoofd hangen en zo kon het gebeuren dat we richting ons tehuis in Amsterdam Noord gezamenlijk White Christmas zaten te zingen. Het was een prima opmaat naar kerst. JD’s Jingle Bells Big Band uit Dordrecht, hartelijk dank.

Datum: 
maa, 2019-12-23

Gouda bij kaarslicht 2019

za, 2019-12-14 12:26

Het was aangekondigd als een vrijdag met overvloedige regenval en in de avond opstekende harde wind. Gelukkig hebben de weersvoorspellers niet altijd gelijk. In de loop van de middag verdwenen de harde buien uit het westen, wat overbleef was wat gedruppel in de marge. Nee, helemaal droog was het niet onder de boom, maar het haalde het niveau van regen op geen enkel moment. En tijdens ons eerste blokje werd het zelfs volledig droog en kwam ook het gespetter niet meer terug. De wind was wel een aspect van betekenis. In de loop van de avond werd deze flink krachtig met op sommige momenten harde windstoten. Dat zorgde wel voor wat ongemak door omslaande bladmuziek of vallende attributen. Maar de houten standaards van de saxen bleven staan.

 Na zovele jaren Kaarsjesavond in Gouda, weet je wel wat je te wachten staat. Na het programma rond de grote kerstboom voor het stadhuis, was het onze beurt onder de boom aan de achterzijde. Wat er wel anders was, zat ‘m in de zang. Zoals al eens eerder in Gouda gebeurde, hadden we niet alleen een zangeres, Sophie, maar ook een zanger, Jim Flach. Zij hebben er hun tijd ingestoken om goede afspraken te maken en zangpartijen te verdelen of op elkaar af te stemmen. Dat is zeker niet voor niets gebeurd, wat zo klonk de zang prima. De sonore stem van Jim en de heldere stem van Sophie matchten  prima. Hoogtepunt was ook dit jaar weer O Holy Night, dat werkelijk prachtig klonk. Wim van de Spek was als toehoorder aanwezig en gaf als commentaar dat het hele programma  best goed klonk. Ook vanuit betrouwbare bron in het publiek vernamen we dat, mensen die een paar jaar geleden ons hadden gehoord, gaven als commentaar dat het dit jaar weer veel beter klonk. Dat horen we graag! Misschien kwam dit ook wel door de led-handschoenen van Jan.Na enige gewenning aan de bijzondere omstandigheden op het plein liep het eerste blok eigenlijk best goed. Na de glühwein in de pauze liep het tweede blok zelfs nog beter. Er was iets minder publiek dan voorgaande jaren, maar als geheel was de drukte op het plein minder dan we eerder hadden meegemaakt. Misschien dat toch veel mensen zich hebben laten afschrikken door de weersvoorspelling. Hoe dan ook, er stond toch een redelijke hoeveelheid publiek tijdens ons spelen. Zelfs na de pauze, toen het plein aardig leeg leek, was er toch spoedig weer een flinke hoeveelheid mensen die op ons spel afkwam. Er was opvallend veel applaus na de nummers. Opvallend was ook, dat bij de zangnummers de publieke belangstelling toenam, waarna een deel weer verdween als een instrumentaal nummer werd ingezet. Zang erbij doet dus erg veel. Toen Jan het laatste nummer afkondigde, kwam vanuit het publiek het verzoek voor een extra nummer. Met nog een keer All I Want For Christmas werd onze bijdrage aan de kaarsjesavond afgesloten. Hopelijk tot volgend jaar.

Datum: 
zat, 2019-12-14

Optreden in Vlaardingen

ma, 2019-09-23 10:31

Het gebeurt niet vaak dat je als Big Band in één programma staat met Haringkoppen, maar op zaterdag 21 september gebeurde dat wel. Niet verwonderlijk had dat te maken met de locatie van het optreden, de Haringstad Vlaardingen. Avalance vierde het 90-jarig bestaan en, zoals de lady-speaker van die middag vertelde, is er bij ieder jubileum van De Vlaardingse Pijpers/Avalance altijd een bijdrage geleverd aan het feestprogramma door Jubal. Deze keer was het de Big Band van Jubal die op dit feestje zich mocht laten horen. Een programma samen met de muziekgezelschappen uit Vlaardingen op een mooi podium op het Veerplein. Dat feestje werd nog groter door de voor eind september prachtige weersomstandigheden. Net als een week eerder in Dordrecht was er stralende zonneschijn en een temperatuur van rond de 25 graden. Eerder te warm dan te koel. Zeker voor mensen die in de volle zon naar het optreden stonden te kijken. Die kregen in ieder geval wel waar voor hun geld. Onze Big Band had geleerd van het optreden een week eerder en speelde geconcentreerd het blok van 45 minuten af. De band was vrijwel compleet, waarbij opgemerkt moet worden dat Marloes afwezig was, maar op de altsax werd vervangen door Maarten, die dat prima deed. De solo’s kwamen er stevig uit, waarbij hij niet terugdeinsde om een variant op de geschreven solo los te laten. En laten we vooral aanstippen dat de zang veel deed in het hele programma. Voor het eerst zong Sophie bij onze Band en deed dat met verve. Een ander geluid dan de vorige zangeressen, aan de ene kant breekbaar met een mooie vibratie, aan de andere zijde hard genoeg om zelfs als de hele band los gaat in Feelin’ Good  nog boven de band uit te zingen. Daarbij vormt Sophie samen met de band ook voor een mooi plaatje en dat is ook wat waard. Natuurlijk hopen we Sophie nog vaak terug te zien voor onze band. Het was prettig toeven in Vlaardingen met een strak draaiboek en goede organisatie. Over tien jaar willen we zeker weer een bijdrage leveren aan het dan 100-jarig bestaan van Avalance. Aan hen de opdracht om de eeuw vol te maken. 

Datum: 
maa, 2019-09-23

Voorstraat Noord Festival 2019

ma, 2019-09-16 12:30

Eigenlijk zat alles mee. Het was een fantastisch mooie nazomer dag met volop zonneschijn. We hadden een uitstekende standplaats deze keer, op de kop van het Steegoversloot, zodat ieder die vanuit die richting kwam ons niet kon missen. We hadden een grote publieke belangstelling. Wat nooit eerder gebeurde, er stonden zo’n vijftig mensen te wachten nog voor we één noot hadden gespeeld. Het hele optreden door stonden er gemiddeld zo’n veertig mensen te luisteren en die beloonden ons met een dankbaar applaus na ieder gespeeld nummer. Marleen zong weer als vanouds. Het experiment met twee solisten, Robbie Stal op trompet en Barry Oosterwaal op trombone tijdens het nummer The Way We Were, waarbij de band voor een mooie ondergrond zorgde waarop de solisten zich konden uitleven, dat experiment is zeker geslaagd te noemen.

En toch was dit niet ons beste optreden. Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden, we hadden een invaller-drummer achter het drumstel zitten, Sten Kloot. Die heeft het overigens prima gedaan en als er al iets mis ging, was hij daar niet de oorzaak van. Trouwens, de hele ritmesectie was redelijk onervaren. Gert-Jan die voor het eerst bij een echt optreden van ons de basgitaar bespeelde, daardoor was Jan zijn maatje als gitarist kwijt en moest het nu in z’n eentje opknappen. En we moeten ook niet vergeten dat Ruud altijd wel aardig mee pingelt, maar ook hij is nog betrekkelijk kort bij onze band betrokken en sommige nummers leveren dan wat problemen op. Er was een overschot aan trompettisten op eerste en tweede partij en een tekort aan spelers van de derde en vierde partij. Er was dus genoeg wat voor onzekerheid kon zorgen, maar zoals werd geconstateerd, was er ook concentratiegebrek, waardoor invallen niet altijd stevig gebeurden. Natuurlijk is het lastig met name voor de trompettisten om zoveel maten niet te spelen en dan te moeten inzetten, maar dat moet zeker bij een optreden toch goed kunnen gaan.

Gelukkig was dat bij het tweede keer spelen van het blok muziek beter. Niet dat het publiek deze dingen erg merkte, die vonden goed wat we deden en vonden de muziek zelfs goed genoeg om op te kunnen dansen. Bij het weglopen zei een oudere dame tegen mij dat ze ons een geweldige band vond die prima speelde. En zondag na de kerkdienst hoorde ik dat ook van kerkgangers die ons de dag daarvoor hadden horen spelen. Kortom, een zeer aanvaardbaar optreden, maar voor ons zelf één met een waarschuwende vinger wat betreft de concentratie.

 

Datum: 
maa, 2019-09-16

Huwelijk Ellen en Ton

ma, 2019-06-03 18:37

 

In de agenda van JD’s Big Band was de datum van 31 mei niet opgenomen, in de agenda van Ellen was deze rood omcirkeld. Toch kwamen we elkaar op deze dag tegen. De dag waarop ons gewaardeerde lid Ellen in het huwelijk trad met haar Ton. Het was bedoeld als een verrassing voor het bruidspaar dat de Big Band op de receptie zo komen spelen. We zouden kunnen opstellen achter de schuifdeuren van de grote zaal en pas als die zouden worden opengeschoven, zou het bruidspaar verrast worden door een bijdrage van haar eigen kluppie. Het bleek niet zo te gaan. De opstelling was gewoon in de grote zaal en dus was toen de eerste spullen die zaal werden ingedragen, duidelijk wat er zou gaan gebeuren. Natuurlijk was op de vrijdag na Hemelvaartsdag de band niet compleet, maar met zeven trompettisten, 4 trombones, 4 saxen, piano, drums en stringbas stond er wel  een aanvaardbaar aantal spelers. Opgemerkt moet worden dat Gerard Stuurman deze keer Peter Bezemer op het drumstel verving. Dirigent Jan was speciaal vanaf de boot, waarmee hij naar ik meen op de Grevelingen aan het varen was, naar Dordrecht komen rijden. We hebben vijf nummers gespeeld, niet versterkt. Er was kennelijk op gerekend dat de bruid ook zelf een paar nummers mee zou spelen, want haar trompet was in de zaal aanwezig en stond op haar te wachten. Zij speelde mee met Summertime en California Dreamin’ , waarin zus Sandra de solo voor haar rekening nam. Op verzoek van Ellen werd als toegift gespeeld Feelin’ Good. Een beetje vreemd, zonder zang, maar dat moest men er zelf maar bij invullen. Ondertussen danste het bruidspaar op deze muziek. Een voorbeeld  dat overigens niet werd opgevolgd. Hiermee eindigde de bijdrage van JD’s Big Band aan deze feestelijke avond. Dat er ook in jullie huwelijksleven veel harmonie mag zijn, geluk en liefde, dat wensen we jullie toe.

Datum: 
maa, 2019-06-03

Voorstraat Noord Festival 2019

di, 2019-05-14 11:07

  Ook dit jaar zal JD's Big Band zich laten horen tijdens de 12e editie van het Voorstraat Noord Festival op zaterdag 14 september. Het optreden zal in de middaguren plaatsvinden.

 

 

 

 

Datum: 
din, 2019-05-14

Koningsdagaubade

ma, 2019-04-29 10:43

Alle ingrediënten voor de Koningsdagaubade waren er. De burgemeester met zijn vrouw, met naast zich alle gedecoreerden, die stonden te glimmen op de treden van de trap; de Kerkuiltjes, goedgemutst en goedgebekt; de trouwe volgers van Jubal, die jaarlijks terugkeren om hun "kluppie" nog eens te horen en te zien, en de Dordtenaren die uit traditie de aubade met vaderlandse liedjes bijwonen. Dan heb je de inhoud van de aubade gehad, want volgens de definitie van de burgemeester horen wat zich eerder  afspeelt en daarna gebeurt niet meer bij de aubade. Dus speelt JD’s Big Band in het voorprogramma en Jubal als toetje voor het geheel. Het zij zo.

De weerverwachting was de hele week al somber voor deze zaterdagochtend, er zouden veel buien overtrekken en veel water naar beneden komen. Hoe dichter we de zaterdag naderden hoe minder verontrustend de berichten werden. En wonder boven wonder, de 66 plastic regenjacks konden ook nu in de verpakking blijven. Toen het materiaal richting het Stadhuisplein werd gereden, regende het nog. Na negen uur werd het droog en die ochtend is er geen druppel meer gevallen. Warm was anders en er stond weer een harde wind, maar alles is beter dan een nat optreden. Nu knipoogde de zon zo nu en dan naar de mensen op het plein.

Marleen was deze ochtend de zangeres die ons wat de zangnummers betreft uit de brand hielp. We mogen blij zijn dat we regelmatig op Marleen kunnen terugvallen. Vooral Feelin’ Good spetterde van het plein af en ook All Of Me werd na een krachtig begin uitstekend vertolkt. Opnieuw heeft onze Big Band een visitekaartje afgegeven wat het spelen betreft.

Toch komt het onrustige gevoel naar boven hoe lang de aubade in deze vorm nog bestaansrecht heeft. Zou een andere invulling van het zangrepertoire een oplossing moeten bieden, of zijn andere ingrediënten nodig om voortbestaan te waarborgen, ook als de huidige leden van het Oranje Comité niet meer op het bordes staan? Wie het weet mag het zeggen.

Datum: 
maa, 2019-04-29

Optreden in Loosduinen

ma, 2018-12-24 13:48

 

                        ’t WAS ANDERS

“We kunnen optreden in Loosduinen op 22 december”.  Dat was de mededeling, verdere gegevens ontbraken. Dan zoek je op internet naar “kerstmarkt in Loosduinen op 22 december” en het enige dat te vinden is, gaat over het Dickensfestival aldaar. Vandaar mijn achteraf gezien foutieve aankondiging op de website.

 

 

We reden samen met het in dezelfde plaats optredende Jubal  All Star X-Mas Band per bus naar Loosduinen en zagen het centrum rondom de kerk waar diverse in klederdracht getooide personen rondliepen. Alleen de bus reed door en stopte na zo’n twee minuten bij een dichtbijgelegen winkelcentrum. Dat was de plaats van optreden en het had allemaal niets te maken met het Dickensfestival. We zouden wat kleding betreft ook zeker uit de toon vallen.

Naast onze twee muziekgroepen was er ook nog een blazersensemble uit Apeldoorn actief. Die en de Band van Jubal liepen rond en speelden op verschillende locaties. Wij hadden een vaste locatie op het plein onder de kerstboom.

 

 

Antoinette was deze zaterdag niet beschikbaar en had haar laatste optreden in Gouda gehad. Maar we kunnen gelukkig nog altijd terugvallen op Licia, die het nog steeds leuk vindt om bij ons te zingen.  Ik heb in het stukje over het optreden in Gouda Antoinette geroemd en haar onze beste zangeres genoemd, maar Licia doet daar eigenlijk maar heel weinig voor onder. Antoinette heeft net wat meer volume en een net iets vollere stem, maar qua zang doen de dames voor elkaar niet onder.

Hadden we in het verleden nogal eens last van aanpassingsmoeilijkheden op een vreemde locatie, ook dat hebben we, denk ik, achter ons gelaten. We speelden vanaf het begin zeker goed daar en trokken flink wat bekijks. Eén punt in ons voordeel ten opzichte van andere alleen instrumentale groepen is de zang. Vooral bij de zangnummers groeide het aantal toeschouwers.

Tussen één uur en vier speelden we ons kerstprogramma drie maal. Er was ook voor consumptiebonnen gezorgd, het weer zat mee, wel een koude wind, maar het was droog, en zo droeg alles bij aan een leuk optreden, dat wat ons betreft voor herhaling vatbaar is.

 

Datum: 
maa, 2018-12-24

GOUDA BIJ KAARSLICHT 2019

za, 2018-12-15 14:21

De 63e keer dat dit festijn in Gouda wordt georganiseerd. Als je het programmaboekje doorleest wordt er de hele dag door heel het centrum heen van alles georganiseerd, van het midwinterstampottenfestijn in De Chocoladefabriek, een optreden van Shantykoor De Moordtzangers bij de Visbanken en in de Goudse Waag een optreden van de Ladies of Paris, met liedjes over de liefde, gebracht met een ondeugende knipoog. En dat zijn maar een paar voorbeelden van alles wat er in Gouda te horen en te zien is.

Maar natuurlijk ligt het hoogtepunt van de viering aan het begin van de avond op de Markt, rond het met kaarsen verlichte sfeervolle oude stadhuis en de hoge Noorse kerstboom aan de voorzijde hiervan. Hier speelt het traditionele gedeelte van de avond zich af, met kerstsamenzang onder (bege-)leiding van stadsbeiaardier Boudewijn de Zwart en een brassband. De burgemeester spreekt een overweging bij kerst uit en natuurlijk is er aandacht voor het kerstverhaal. Als speciale attractie is deze avond zangeres Tania Kross gevraagd te komen zingen. Haar volle stemgeluid vulde het hele plein. Onderwijl was het moment aangebroken, dat na aftellen de verlichting in de grote kerstboom aanging.

Als het officiële gedeelte is afgelopen, zo rond acht uur, is het beurt aan onze Big Band om het publiek te vermaken. Het begon deze avond echter met een tegenslag. Helaas moest dirigent Jan Slager door ziekte zich afmelden. Het was aan zijn broer Gert, die vaker als invaller voor de Big Band heeft gestaan, om het geheel in goede banen te leiden. Voor Gert lastig, omdat hij het kerstprogramma nooit heeft gedirigeerd. Op een enkel aftelprobleempje na, dat gelukkig goed werd opgepakt, verliep het optreden prima. Er werd nu extra goed geconcentreerd en geluisterd naar elkaar. Wellicht dat de meer ronde vorm waarin we zaten, daar ook aan heeft bijgedragen. In ieder geval was het nu niet zo dat de eerste nummers een zoeken was naar de juiste balans. Een andere reden voor de grotere samenhang kan ook zijn dat voor de eerste keer onze nieuwe keyboardspeler Ruud meespeelde. Die heeft zich trouwens in een paar weken dat hele programma goed eigen gemaakt en speelde het alsof hij al jaren niet anders doet. Fijn dat we weer de ondersteuning van het keyboard hebben.

 

Dat was iemand die voor de eerste keer meedeed, helaas was er ook iemand die voor het laatst aanwezig was, onze zangeres Antoinette, die bij een andere Big Band gaat zingen. Daar raken wij wel een hele goede zangeres door kwijt. Van alle zangeressen die bij ons hebben gezongen, durf ik wel te stellen dat zij de beste was. Dat liet ze deze avond ook duidelijk horen. Antoinette, dank voor je zeer gewaardeerde bijdrage aan ons programma en veel succes bij je andere band.

Wat valt er verder nog over deze avond te melden? Het was voor onze Big Band het zevende achtereenvolgende jaar dat wij onder verlichte boom hebben zitten spelen. We hebben, naar mijn mening, ondanks de kou een goed optreden verzorgd. Wat mij vooral opviel is dat er steeds zoveel mensen stonden te kijken en te luisteren. Ik denk zelfs nog meer dan vorig jaar. Na de toegift van Jingle Bell Rock werden we dan ook getrakteerd op een gul en dankbaar applaus.

 

Datum: 
zat, 2018-12-15

JDs Big Band speelt bij Dickensfestival Loosduinen

vr, 2018-11-09 11:57

          Dickensfestival Loosduinen

Op 22 december zal JD’s Big Band de swingende kerstklanken laten horen op het Dickensfestival in Loosduinen. Ook de Jubal All Star X-Mas Band zal zich hier laten horen. Hierbij wat informatie over dit Festival:

 

Engelse sfeer van Charles Dickens herleeft in Loosduinen.Hiervoor zal tussen 10:00 en 17:00 uur het gebied rond de Loosduinse molen, het Loosduins museum en de Abdijkerk worden omgetoverd in de Engelse sfeer van Charles Dickens uit de 19e eeuw. Beroemde personages van deze Engelse schrijver komen in Loosduinen tot leven.Naast Scrooge zien we onder andere personages als dronkaard, kantoorklerk, bankier, deftige en charmante dames en heren, bloemenverkoopster, jager, bankier, dienstmeid, naaister, kunstschilder, weeskinderen en marktkooplieden. En dat allemaal op de oudste locatie in Loosduinen.

Naast de vele Dickensfiguren is er nog van alles te zien.

Nabij de Abdijkerk komt een levende kerststal met Maria, Jozef, het kindje Jezus, os, ezel, schapen en een heuse kameel. Het is nog de enige levende kerststal in de Haagse regio.

Tevens kunt u dag ook genieten van de X-Mas Vocals, een a capella-kerstkoor in de stijl van Charles Dickens! De échte kerstman is deze dag aanwezig en heeft vast voor ieder kind iets lekkers. Naast een 50 tal Dickens figuranten zal Scrooge  en zijn team het publiek weer op eigen wijze verrassen. Tevens wordt u muzikaal verrast door het Dickens Duet en de Kerstorgelman. Tot slot kunt u Scrooge de verhalenverteller tegen komen die met zijn meeslepende stem schitterende verhalen gaat vertellen. 

Om de sfeer compleet te maken zijn er een tiental Oude Ambachten op het Dickens terrein aanwezig.

In de middaguren, vanaf 13:00 uur, zullen hier ook JD's Big band en de Jubal All Star X-Mas Band zoch laten horen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 
vri, 2018-11-09

In Memoriam Ruud Blankestijn

di, 2018-10-09 17:05

 

 

 

IN MEMORIAM

RUUD BLANKESTIJN

Al enkele maanden na de oprichting van JD’s Big Band in 1986 sloot Ruud zich bij het zwoegende clubje aan. Zwoegend, omdat de leden heel andere muziek voor hun neus kregen dan zij voorheen bij Jubal gewend waren om te spelen en dan vaak ook nog eens op andere instrumenten. Dan is iemand die wel vaardig is op de sax en gewend is de swingende stijl te spelen zeer welkom.

 

 

 

Vele jaren heeft Ruud meegespeeld naast het geven van instructie.    

Toen er op een bepaald moment voldoende sax spelers bleken te zijn, heeft Ruud zich vooral gericht op de instructie, zowel een lange tijd aan de trombonisten als aan de saxofonisten. Gedreven zong hij dan de partijtjes voor om zo te helpen. Daarnaast werd hij de vervanger van Cees Bogert op momenten dat deze niet voor de club kon staan tijdens de repetities of bij een optreden. Toch had hij het er maar moeilijk mee als de club een nummer aan het instuderen was, zoals “The Girl from Ipanema” in de vorige versie en men het ritme maar niet goed kreeg. Bij een repetitie was dat voor hem meestal het sein om zijn tasje met bladmuziek te pakken en gedag te zwaaien.

Heel veel jaren heeft Ruud zo de club ondersteund en heeft daarvoor terecht het lidmaatschap van verdienste gekregen. Er waren ook wel moeilijke momenten, waarop Ruud liet blijken het niet eens te zijn met de gang van zaken, maar gewoonlijk, na een goed gesprek met Cees, pakte hij de draad weer op. Een zekere eigenwijsheid was hem niet vreemd, maar hij kon het vervolgens ook wel weer loslaten. Tot zo’n twee jaar geleden heeft hij de saxofonisten les gegeven, ondanks dat hij lichamelijk de nodige problemen kende. Toen is het moment ook gekomen waarop Ruud liet weten dat de instructie te veel van hem ging vragen. Daarbij kwam dat hij zich te oud begon te voelen bij de relatief jongere groep sax spelers.

Zo kort geleden nog maar werd meegedeeld dat Ruud ernstig ziek was. En zo kort heeft die periode van ziek zijn maar mogen duren. Opnieuw is een markant figuur uit de clubgeschiedenis ons ontvallen. Het zijn vooral goede herinneringen aan hem die nu boven komen. Wij verliezen in hem een gedreven instructeur en goede vriend.

In de rouwkaart staat een verwijzing naar het verhaal uit de bijbel over de verloren zoon die terugkeert bij zijn vader. Moge dit verhaal tot troost zijn voor Nel, de kinderen en de kleinkinderen, dat de hemelse Vader Ruud heeft thuisgehaald.

Datum: 
din, 2018-10-09

Voorstraat Noord Festival 2018

za, 2018-09-08 18:38

Je organiseert een festival in een winkelstraat. Je biedt aan dat argeloze toeschouwers een partijtje kunnen SUMO-worstelen of op een ronddraaiende stier kunnen proberen te blijven zitten. Verder verzeker je je van de medewerking van niet de minste artiesten, zoals Ragged Them Dirty, Sonic Boom, Cochon Bleu en als klap op de vuurpijl Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie. Wat mis je dan nog in zo’n programma? Natuurlijk JD’s Big Band.

Gelukkig werkte het weer deze editie van het Voorstraat Noord Festival mee en konden we aan het veelvuldig opgekomen publiek laten horen wat we in huis hebben. Weliswaar moest dat geperst worden in één klokuur, want na dat tijdstip zou schuin tegenover onze speelplek de Scrambolas starten met veel geweld en gierende gitaarsolo’s.

Maar goed, ook in een uur kun je flink wat van je nummers laten horen en niet te vergeten Antoinette ten tonele voeren, voor wie het de eerste keer was dat zij kon zingen op dit Festival. Dat haar bijdrage aan het geheel groot is, bleek wel uit het feit dat juist bij de zangnummers er nogal wat mensen bleven staan. Zang brengt duidelijk iets extra’s in ons programma. We lieten ook voor de eerste keer hier de nieuwe muziekstandaards zien. Voor de tweede keer in een buitenoptreden, met de nodige problemen. Mijn eigen standaard is wel drie keer omgewaaid en ik heb zeker zes keer mijn spel moeten onderbreken om de standaard die dreigde om te vallen nog te redden. Voor het overige hebben we, denk ik, een goed en degelijk optreden verzorgd, waarin voor de eerste keer Cry Me A River ten gehore werd gebracht en dat gebeurde zeker niet onverdienstelijk. Maar een uur is gauw voorbij als je het naar je zin hebt. Gelukkig bleef er nog genoeg te beleven over op het Voorstraat Noord Festival.

Datum: 
zat, 2018-09-08

Aubade Koningsdag 2018

vr, 2018-04-27 18:44

Het plein lag er nog verlaten bij toen we rond negen uur ons verzamelden op het plein voor het Dordtse stadhuis. Koningsdag 2018. Na twee jaar te koud en te nat weer leek het er nu op dat de weersgesteldheden ons wat beter gezind waren. Nou ja, het was eigenlijk toch wel koud op dat tijdstip. Als 10 graden als maximumtemperatuur wordt aangegeven, dan snap je wel dat het om negen uur daar nog ver vandaan lag. Toch had Dordt een primeur: JD’s Big Band speelde de aubade in het “nieuwe” uniform. Hoewel, toen de koning zijn eerste “eigen” koningsdag in Dordt hield, speelden wij die middag voor de eerste keer in dit uniform op het grote podium op het Statenplein. Dat was in 2015. Nu drie jaar later dus voor veel mensen een kennismaking met ons witte jasje. En dan ook nog de nieuwe muziekstandaards…. Het kon niet op.

 

 

Om half tien starten we ons programma. Veel van de nummers waar we veel aandacht aan hebben besteed voor het optreden in BeneVia stonden ook nu op het programma. We hebben  zonder meer ons visitekaartje afgegeven. Als zelfs Juballers voor ons klapten, dan wil dat toch wel wat zeggen. Een mevrouw uit het publiek kwam na afloop naar ons toe om ons te bedanken voor die lekkere muziek die wij hadden gebracht. En zo was het ook. We kunnen niet alleen de noten spelen van een nummer, zoals vroeger, maar er ook echt muziek van maken. En dan moet ik vooral niet vergeten om Antoinette te noemen, die heerlijk aan het uithalen was bij Feelin’ Good, maar ook heel ingetogen kan zingen bij Don’t Know Why of bij Come Rain or Come Shine. Kortom, we hebben ons van onze goede kant laten zien en laten horen.

 

 

 

Hadden we vorig jaar een (inval-)burgemeester die met zijn trompet tussen ons in ging staan om de Koningsdagliedjes mee te spelen, nu hebben we een burgemeester die het kennelijk een eer vond om met onze Big Band op de foto te gaan. En zo hoort het ook.

 

Datum: 
vri, 2018-04-27

Jan Slager 25 jaar lid van JD's Big Band

vr, 2018-04-13 11:20

Om precies te zijn op 1 november 1992 sloot Jan Slager zich aan bij onze Big Band en ging de tenorsax bespelen. Dat heeft hij een aantal jaar volgehouden tot het moment kwam dat we wat krap kwamen te zitten in de altsaxen. Voor Jan een reden om van tenor op alt over te stappen. Ondertussen is hij nog een periode voorzitter geweest van onze club en was hij samen met Cees Bogert bezig met het zoeken naar geschikt materiaal om in te studeren. Het instructie geven heeft Jan in zijn Jubal tijd wel geleerd en dat bracht hij ook bij ons clubje in praktijk. Cees Bogert was van de oprichting in 1986 al muzikaal leider. Hij gaf op een bepaald moment aan dat hij na het 25-jarig jubileum van de club in 2011 wilde terug treden. Gelukkig was Jan daar om het dirigeerstokje van hem over te nemen. In de zes daarop volgende jaren is er wel wat met het clubje gebeurd onder de directie van Jan. Er werden de nodige uitdagingen aangegaan, soms geslaagd, soms net iets te veel gevraagd. Maar de tijd die aan deze nummers werd besteed, was geen verloren tijd, want de Big Band ging steeds beter spelen. Hard en zacht werd beter hoorbaar, punten, streepjes en dakjes boven de noten bleken er niet voor niets te staan en de band ging daardoor alleen maar strakker spelen. Waar dat uiteindelijk toe heeft geleid, hebben we afgelopen maart laten horen tijdens Swingin” Dordt 2018. Het is dus niet voor niets dat Jan op 12 april tijdens de ledenvergadering in het zonnetje werd gezet. Zoals eerder tijdens de vergadering al werd opgemerkt, we mogen blij zijn met zo’n muzikaal leider, vanwege de kwaliteiten die hij ten toon spreid en de energie die hij steekt in het steeds beter laten klinken van JD’Big Band. De wens is dan ook dat hij dat nog vele jaren voortzet.

 

 

Datum: 
vri, 2018-04-13

Swingin' Dordt 2018

di, 2018-03-20 10:39

Natuurlijk bestaat de neiging om een zelf georganiseerde avond vooral positief te belichten. Hoe fijn is het als je dat kan doen zonder de waarheid geweld aan te doen. De 2018 editie van Swingin’ Dordt was namelijk een geweldige gebeurtenis. Beatrix Brass beet het spits af en liet horen nog altijd muzikaal zeer vaardig te zijn. Een mooie klank in het geheel en een goede balansverhouding. Voor mij persoonlijk was met name Don’t Cry For Me Argentina een hoogtepunt, direct gevolgd door O Sole Mio.

Na de pauze was het de beurt aan onze eigen Big Band. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt en veel gehad aan de steun van vooral Rob en Robin. Nu was het moment daar om te laten horen wat dit heeft opgeleverd. Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik stel dat we deze avond geweldig goed hebben gespeeld. Natuurlijk blijven er nog punten ter verbetering, maar luisterend naar de geluidsopname van deze avond heb ik ook vele mooie en goed uitgevoerde stukken gehoord. Zelfs het volslagen nieuwe Recuerdos kreeg een prima uitvoering. Ook de verschillende solo’s klonken op z’n minst acceptabele tot zelfs indrukwekkend. Natuurlijk niet vergeten te noemen dat onze zangeres Antoinette Teuteberg zich voor het eerst samen met onze band in onze eigen stad kon laten horen. Dat we blij zijn met zo’n goede zangeres moge duidelijk zijn. In de zangnummers hebben we elkaar naar grote hoogte gestuwd. Laat deze samenwerking maar lang in stand blijven.

Het slotstuk was een nummer van Beatrix Brass dat de titel draagt With Little Help From My Friends. Die hulp hebben wij Beatrix Brass geboden door dit nummer samen met hen te spelen. Twee bevriende verenigingen, ruim veertig muzikanten, dat klonk echt als een klok.

De hele avond vraagt om een soortgelijk gevolg. In zijn slotwoord kondigde dirigent Jan Slager dan ook een nieuwe versie aan: Swingin’ Dordt 2020. Tot dan.

Datum: 
din, 2018-03-20

Swingin' Dordt

ma, 2018-02-12 17:27

 

 

 

Na de succesvolle eerste editie van dit muziekfestijn twee jaar geleden, zal het op 17 maart een vervolg krijgen. Medewerking aan deze avond naast JD’s Big Band komt van Beatrix Brass.  

Beatrix Brass verzorgt gemiddeld ongeveer 10 á 15 concerten per jaar waarbij er een zeer gevarieerd programma ten gehore wordt gebracht van populaire swingmuziek. Deze Brassband uit Hilversum, al jaren lang een bevriende vereniging is opgericht in 1984 en bestaat uit ca. 20 spelende leden, waarvan vrijwel iedereen een koperinstrument bespeelt.

Voor JD’s Big Band is deze avond een mogelijkheid om  te laten horen dat de band  nog altijd muzikale vorderingen maakt. Daarbij kunnen we onze nieuwe zangeres voor het voetlicht plaatsen. Sinds een half jaar zingt, tot wederzijdse tevredenheid, Antoinette Teuteberg bij ons. Zij mag zich laten horen in zangnummers als Feelin’  Good, The Girl From Ipanema, Mercy (Duffy) of Don’t Know Why (Norah Jones). Instrumentale nummers die JD’s Big Band brengt zijn onder andere: In The Stone (Intro), April In Paris, It Don’t Mean A Thing, Saint Louis Blues, Sweet Georgia Brown en Recuerdos.

Al met al belooft deze avond een bezoek meer dan waard te zijn. Zeker omdat de toegangsprijs slechts € 5,= bedraagt. Ben je geïnteresseerd? Kom dan op 17 maart naar het BeneVia Muziekcentrum, Spirea 7, 3317 JP Dordrecht. Kaarten zijn tegen cash betaling aan de zaal verkrijgbaar. De avond start om 20.00 uur.

 

 

Datum: 
maa, 2018-02-12

Kerstoptredens

ma, 2017-12-18 13:33

12 december 2017: Delft

Het optreden dat niet doorging. Nadat we vorig jaar een geweldig goed optreden hadden verzorgd op het grote podium op het grote plein in Delft kregen we de mondelinge toezegging dat we in 2017 opnieuw zouden mogen optreden. Als argument werd genoemd dat in voorgaande jaren het publiek van het grote plein wegging en dat jaar door ons optreden juist op het plein bleef hangen. Toch ging het optreden niet door. Een andere opzet en een tekort aan financiële middelen lagen hieraan ten grondslag. Heel laat werd hierover de beslissing genomen en werden wij geïnformeerd. Juist het optreden waar we ons het meest op verheugden, ging niet door. Achteraf gezien toch minder erg, want die dinsdag 12 december was de dag na de hevige sneeuwval. Die dinsdag goot het van de regen. De feestelijke drukte van het jaar daarvoor zou dit jaar toch niet gehaald worden. Maar het blijft jammer.

 

15 december: Gouda bij kaarslicht

Als je  voor de zesde keer optreedt in Gouda, dan weet je wel zo’n beetje wat er allemaal gebeurt op het plein. De ingrediënten waren dezelfde als voorgaande jaren. Het met kaarsen verlichte stadhuis, een brassband die kerstliedjes speelt, een kinderkoor, drie tenoren die elkaar probeerden te overtreffen, de lezing van het kerstverhaal door burgemeester  en jeugdburgemeester, een toespraak in gebroken Nederlands door de burgemeester van de Noorse partnerstad, het aftellen voordat de lichtjes in de boom worden ontstoken en tot slot een bijdrage door alle zangers en muzikanten inclusief carillon. In grote lijnen is dat ieder jaar hetzelfde, maar wel een programma dat er voor zorgt dat het hele plein volstaat met mensen. Zelfs in de uithoek waar wij ons plekje weten, stond het nu vol met mensen.

Wat was er anders:Allereerst dat we Antoinette als zangeres bij ons hadden, die met haar vaste en zuivere stem de zangnummers een niveau hoger weet te brengen. En de “bouwlampen” die Oscar in elkaar had gezet. Al langere tijd werd het spelen bij met name het eerste blok bemoeilijkt door de weinige verlichting. Zelfs de lampjes op de muziekstandaard zijn dan niet voldoende om goed zicht op de bladmuziek en op de dirigent te krijgen. Zo is vorig jaar het idee ontstaan om bouwlampen neer te zetten. Overleg met de organisatie leverde een “geen bezwaar” op. En zo werden we deze keer uitgelicht door de ledlampen. Tot grote verrassing werd op het moment dat wij gingen spelen de verlichting alleen in de boom boven ons aangezet. Kennelijk heeft de organisatie goed naar onze klacht geluisterd en zelf hiertoe het initiatief genomen. Hadden we die klacht dus eigenlijk al jaren eerder moeten uiten.

Blijft nog één klacht over, waar de organisatie ook niets aan kan doen. Je hoort elkaar slecht. In die verre hoek waar ik zelf zit te spelen, hoor ik geen drums, geen bas en sporadisch de trompetten. Het geluid vervliegt onmiddellijk. Daar moeten we nog iets op vinden. Ik herhaal een eerder gedane suggestie om in deze situatie niet in recht rijen te zitten, maar meer in een halve cirkel, zoals een orkest. Wellicht toch het proberen waard.

 

Wat meer gewend aan de omstandigheden ging het tweede blok een stuk beter. Ook “All I Want for Christmas” kwam er goed uit en is zeker een leuk nummer geworden. De hele avond stond er publiek dat naar ons optreden luisterde, soms wat meer, soms wat minder. Opvallend was dat na het laatste nummer de Big Band werd beloond met  applaus. Niet zomaar een beleefd applaus, maar echt een aanhoudend in de handen klappen, waarmee waardering tot uitdrukking werd gebracht voor wat wij die avond brachten. Dat doet je goed.

16 december: Spijkenisse

Er stond een mooie tent voor ons klaar, waar we precies in pasten. Dat was maar goed ook, want op deze zaterdagmiddag viel er geregeld een buitje. Niet langdurig, maar nat spelen is niet echt leuk. Nat dirigeren ook niet, maar Jan was wel de enige die geen tentdak boven zijn hoofd had. Gelukkig had Oscar hier een oplossing voor en kreeg Jan tijdens de zwaardere buitjes een paraplu boven zijn hoofd. Ook deze keer was de plaats voor ons doel niet het meest ideaal. Onze standplaats was niet  daar waar veel mensen zijn, maar bij een toegangsstraat naar het centrum. Gevolg langslopende mensen, die soms even blijven staan, maar meestal gewoon doorlopen. Maar ja, als de mensen in Spijkenisse dat doen in de zomer bij prima temperaturen, dan kun je niet verwachten dat ze nu in de kou en de nattigheid in groten getale bij de Big Band blijven staan. We zijn ten slotte maar muzikaal behang om de sfeer te verhogen, alsof we een draaiorgel  zijn, waar ook niemand bij blijft staan luisteren. En laten we eerlijk zijn, de mensen komen ook niet voor de muziek, maar om hun inkopen te doen. Gelukkig werd onze sfeerbijdrage wel gewaardeerd door die mensen die wel even bleven staan.

Drie blokjes hebben we daar gespeeld en we raakten steeds beter op elkaar ingespeeld. Antoinette had aan de avond daarvoor een zere keel overgehouden en liet op één keer na het van de stem veel vergende O Holy Night over aan onze trompetsolist Peter, die dit prima uitvoerde. We hebben die middag zeker goed gespeeld en ondanks het gebrek aan publiek geeft dat toch veel voldoening. Zo keerden we dus voldaan terug naar huis, naar moeder de vrouw, want het bleef maar in mijn hoofd spelen: “All I Want For Christmas Is You”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 
maa, 2017-12-18